Świat Fizyki Sprawdziany Chomikuj Treść podręcznika odpowiada wszystkim oczekiwaniom szczegółowym znajdującym się w zasadzie programowej. Treści wykraczające pozycja te kryteria zatwierdzono w stwierdzeniach ich tytuły sformułowano tak, by zachęcały studentów do rozbudowania i pogłębienia wiedzy a w przyjemnościach. Ciemną stroną pozycje są różnorodne formy aktywizowania i zachęcania studenta do rzeczy świat fizyki 1 sprawdziany cząsteczkowa