Menu

Starland 1 Sprawdziany klucz odpowiedzi

Starland 1 Sprawdziany klucz odpowiedzi

Podręcznik dla klasy 6 Starland 1 sprawdziany szkoły pewnej jest przydatny z zdaniami i wybiera się czytelną formą ułatwiająca wiedzę także uczenie materiału,różnorodnością tekstów mamiących do nauki,zakresem tematycznym odpowiadającym wymogom sprawdzianu szóstoklasisty,bogatym wyborem dokumentów do słuchania,zawartością wskazówek ułatwiających opanowanie określonych czynności językowych,rozwijaniem umiejętności dzieci w aspekcie sekcji.

Chomikuj

Sprawdziany z książki Starland 1 w PDF razem z kluczami odpowiedzi w Wordzie

Sprawdziany w .
Format sprawdzianów: PDF oraz Word
Klasa: Szkoła podstawowa
Przedmiot: Angielski

No comments

Dodaj komentarz

Najnowsze wpisy