Menu

Superkids 3 Sprawdziany klucz odpowiedzi

klucz odpowiedzi w PDF możesz pobrać z naszej strony i serwisu chomikuj. Posiadamy również ćwiczenia. Uczniowie zyskują wielkie podstawy gramatyczne dzięki aktywnemu poznawaniu reguł językowych oraz sporo urozmaiconym ćwiczeniom.
Można książka nauczyciela ma dużo istotnych, dodatkowych produktów: dokładnych planów lekcji, podstawowych stanowisk do naśladowania i planów do skorzystania podczas ćwiczeń.

Sprawdziany z książki Superkids 3 w PDF razem z kluczami odpowiedzi w Wordzie

Sprawdziany w .
Format sprawdzianów: PDF oraz Word
Klasa: Szkoła ponadgimnazjalna
Przedmiot: Rosyjski

No comments

Dodaj komentarz

Najnowsze wpisy