Wejdź do nas i zobacz Wot i my 2 Sprawdziany i wiele innych ciekawych materiałów szkolnych. Dobry test to skarb dla każdego dobrze nastawionego ucznia, który chce szybciej opanować temat. Chciałbyś mieć gotowe sprawdziany Wot i my 2 PDF, wejdź i je pobierz.

Wot i my 2 Sprawdziany wieloletni podręcznik Wot zaś my 1. Ostatnia wersja często a współczesny otwiera pełne umiejętności językowe: słuchania, czytania, przedstawiania oraz wypisywania, interaktywności i interkulturową. Przepis ma nowe słownictwo oraz rzetelne panele a przynosi nauki o modnej Rosji także przeżyciu Rosjan. Wot dodatkowo my 1. Kolejna odsłona prezentuje się z artykułu, wprowadzającego alfabet rosyjski, pięciu punktów wydanych na 5 lekcji, jednostek powtórzeniowych, sekcji poświęconych testowi maturalnemu, rozdziału realioznawczego, komentarza gramatycznego i słowniczka polekcyjnego. Do przepisu dodana jest tablica dźwiękową z nagraniami artykułów do stanowisk na doświadczanie ze zmyśle.
Format sprawdzianów: PDF oraz Word
Klasa: Szkoła ponadgimnazjalna
Przedmiot: Rosyjski
Pobierz z chomikuj

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *